Rengöring av båtkapell med grönsåpa? Gör inte det!

2 minuter läsning tid
Bootkap reinigen met groene zeep? Niet doen!
Rengör aldrig ditt båtkapell med grönsåpa! Använd ett rengöringsmedel som uppfyller tre viktiga krav.

"Rengör bara ditt båtkapell med grönsåpa, det är i alla fall säkert", säger segelmakaren.

Detta är ett tips från mormors tid. Mormödrar har ofta rätt, men inte nu. Grönsåpa är verkligen säkert när det gäller till exempel missfärgning. Tyget kommer absolut inte att missfärgas. Den skadar den inte heller, och ibland förblir båtöverdraget helt vattentätt.

Men vill du verkligen ha gröna avlagringar, väderfläckar och mögel i duken snart igen?

Grönsåpa har faktiskt en stor nackdel. Den lämnar en slags fet hinna. Oavsett hur väl du sköljer båtöverdraget är risken stor att det finns rester kvar. Du kommer också att känna det på händerna. Använd grön tvål och skölj sedan händerna. De kommer att fortsätta att kännas oljiga.

En oljig rest är precis vad du inte vill ha på ditt båtkapell. Just dessa rester av grönsåpa är perfekta för mögel, alger och smuts att fästa sig på. Det gör att båtkapell som har tvättats med grönsåpa ofta blir mögliga mycket snabbare. Det bildas gröna avlagringar på duken mycket snabbare. Det blir väderfläckar i duken på båtöverdraget mycket snabbare.

Det feta skiktet gör också att båtkapellet blir mycket svårare att göra vattentätt. Detta beror på att impregneringsmedlet kolliderar med kvarvarande tvål.

Groene zeep, niet doek

Men vad är då ett bra båtkapellrengöringsmedel för allmänt underhåll?

För oss finns det 3 viktiga egenskaper som en sådan produkt måste uppfylla.

1: Den får inte kollidera med impregneringsmedlet

Många rengöringsmedel för tältdukar som säljs är helt enkelt vanliga rengöringsprodukter. De marknadsförs av grossister. Om det finns rester av ett sådant rengöringsmedel kvar i tältduken kommer det att strida mot det impregneringsmedel som ska appliceras senare. Vi har tillverkat vårt Sprayhood & Tent Shampoo så att eventuella rester i tältduken inte kommer i konflikt med impregneringsmedlet Sprayhood & Tent Protector.

2: Det ska löddra bra

Det finns rengöringsmedel för tältduk på marknaden som knappt skummar alls. Som ett resultat kan du tro att det därför inte längre är i båtduken. Vi har sett till att Sprayhood & Tent Shampoo har extra mycket skum. Så länge du ser skum kommer du att fortsätta skölja. Det minskar risken för senare impregneringsproblem.

3: Det ska vara lämpligt för alla typer av tyger.

Vissa tältduksrengöringsmedel fungerar bra på en viss typ av tältduk. Men för en annan typ av tältduk är den alldeles för stark och tältduken får sig en rejäl omgång. Med Sprayhood & Tent Shampoo kan du på ett säkert sätt rengöra alla båttält. För kraftig nedsmutsning och djupt rotade fläckar finns alltid Power Cleaner.

Skydda, impregnera, lacka... till och med viktigare än att rengöra!

Efter rengöringen måste du skydda duken igen. Inte bara för att se till att den förblir vattentät, utan framför allt för att förhindra att den blir smutsig.

Vi föredrar att vända på det! Se alltid till att tyget på ditt båtkapell är väl skyddat med ett starkt impregneringsmedel eller en beläggning. Det minskar också risken för nedsmutsning, mögel och alger. Förebygga är bättre än att bota!

Läs mina tips för rengöring av ditt båtkapell här.

Beschermen, impregneren, coaten